สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ : 055-416601-30 ต่อ 0 ,1600 http://president.uru.ac.th

 


 
 

 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี http://president.uru.ac.th
 
 
3 พฤศจิกายน 2554 :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยนายปริญญา บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ประสบอุทกภัย เป็นเงินจำนวน 110,000 บาท
 
5 ตุลาคม 2554 :
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมกองกลางเพื่อรายงานผล
การดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบเดือน และเสนอข้อแนะข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมใหม่
 

30 มิถุนายน 2554 :
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับบริจาคเงินและสิ่งของ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดน่าน

   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 
29 กันยายน 2553 :
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการกองกลาง จัดประชุมหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประสภาเก่า ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
 

29 กันยายน 2553 :
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ

 
19 กันยายน 2553 :
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุเมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา งานคลังสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุ ให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัด มาให้ความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกับและกัน ตลอด 2 วัน
  ดูภาพย้อนหลัง >>>
 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  www
http://president.uru.ac.th
 
เว็บไซต์นี้สนับสนุน  1024Internet Explorer 4-6,Maxthon Browser Version1.6.3.80
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296      
สร้างและพัฒนาโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอส่ง e-mail มา ที่ : naenddoo@hotmail.com