ติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

055 - 416601 ต่อ 1600

055 - 411296