สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ : 055-416601-30 ต่อ 0 ,1600 http://president.uru.ac.th

 


 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดี http://president.uru.ac.th
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  www
http://president.uru.ac.th
 
เว็บไซต์นี้สนับสนุน  1024Internet Explorer 4-6,Maxthon Browser Version1.6.3.80
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296      
สร้างและพัฒนาโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอส่ง e-mail มา ที่ : naenddoo@hotmail.com