ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็ปไซด์... Building and Welfare Uttaradit Rajabhat University
Rating  Website counter
logo Buiding and Welfare Uttaradit-Rajabhat-University
 
ทำเนียบข่าว และบันเทิง
มุมเศรษฐกิจ
 
Link ภายใน มรอ.
งานอาคารสถานที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
                            27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel. 0-5541-6601-20 ต่อ  1661,1696 Fax. 055-411096 ต่อ 1696