ประมวลภาพกิจกรรม มรอ.

มอบเงินช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยนายปริญญา บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ประสบอุทกภัย เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท โดยมี รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ รวมถึงนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยฉีดทำความสะอาดหลังน้ำลด ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

www.uru.ac.th