ประมวลภาพกิจกรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประชุมหัวหน้าฝ่ายครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา หัวหน้ากองกลาง จัดประชุมหัวหน้างาน เพื่อติดตามการทำงานของงานแต่ละงานภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์