29 กันยายน 2553

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2554

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ภาพโดย :: งานประชาสัมพันธ์